นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล (ผอก.) มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลพขร.และ พกส. ได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขพลัดหลงบนทางพิเศษศรีรัช ก่อนส่งมอบสุนัขคืนให้แก่เจ้าของ

วันนี้ (31 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้แก่ นางสาวเตือน ประทุมทอง และนางนกน้อย สีดำ พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 166 คนละ 2,000 บาท จากเหตุการณ์ที่พนักงานได้ให้ความช่วยเหลือสุนัขพลัดหลงบนทางพิเศษศรีรัช ก่อนส่งมอบสุนัขคืนให้แก่เจ้าของอย่างปลอดภัย โดยมี นางพนิดา ทองสุข รอง ผอก.ฝบร. นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมสุวรรณ ช.ผอก.ฝบร. และนางพริ้มเพรา วงศ์สุทธิรัตน์ ช.ผอก.ฝรอ.2 รักษาการในตำแหน่ง ช.ผอก.ฝรร. พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สนญ.

ภาพประกอบ: 
31364_1
31364_2
31364_3
31364_4
31364_5
31364_6
31364_7
31364_8
31364_9
31364_10