นายประยูร ช่วยแก้ว รอง ผอก.ฝรอ.รักษาการในตำแหน่ง ผอก.ขสมก. บันทึกรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่ “ ช่วงเปิดหูเปิดตา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำรายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่"

ช่วง "เปิดหูเปิดตาไปกับ ขสมก." ตอนที่ 3 ชุมชนกุฎีจีน เยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน และตอนที่ 4

วัดประยุรวงศาวาศ เยี่ยมชมพิพิทธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร โดยมีนางสาวปนัดดา ประสิทธิเมกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ

ภาพประกอบ: 
1
2
3
4
5
6
7
8