นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)ใหม่
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
 
 
*****************************************
 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยได้รับเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และเพื่อนำรถโดยสารดังกล่าว มาวิ่งให้บริการประชาชนทดแทนรถโดยสารเดิมที่มีสภาพเก่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานหลายปี โดย ขสมก.ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามกระบวนการในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยเชิญผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ขสมก.ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับกลุ่มร่วมทำงาน SCN - CHO นำโดยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ขสมก.มีแผนตรวจรับ และบรรจุรถโดยสาร ลงในเส้นทางเดินรถ จำนวน 26 เส้นทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตรวจรับรถงวดที่ 1 จำนวน 100 คัน ซึ่ง ขสมก.ได้นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่
27 มีนาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 20, 21, 37, 105, 138 และสาย 140
2. ตรวจรับรถงวดที่ 2 จำนวน 100 คัน ซึ่ง ขสมก.ได้นำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่
29 พฤศจิกายน 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 23, 26, 60, 142,145, 168, 511 และสาย 514
3. ตรวจรับรถงวดที่ 3 ส่วนที่ 1 จำนวน 50 คัน โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่
20 ธันวาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย A1, A2, A3 และสาย A4
4. ตรวจรับรถงวดที่ 3 ส่วนที่ 2 จำนวน 50 คัน โดยจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่
27 ธันวาคม 2561 ในเส้นทางเดินรถ สาย 26, 129, 168, 510 และสาย 522
5. ตรวจรับรถงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวน 189 คัน ซึ่ง ขสมก.จะดำเนินการตรวจรับ ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2562 และจะนำรถไปวิ่งให้บริการประชาชน ในเส้นทางเดินรถ สาย 23, 59, 60, 76, 102, 129, 140, 141, 142, 145, 168, 510, 511, 514 และสาย A2
ทั้งนี้ รถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ ขสมก.ดำเนินการจัดซื้อในครั้งนี้
เป็นรถโดยสารประเภทชานต่ำ ยี่ห้อ BONLUCK ขนาด 12 เมตร 35 ที่นั่ง มีการออกแบบในลักษณะUniversal Design เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกปลอดภัย มีเครื่องยนต์ขนาด 250 แรงม้าได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนดประชาคมเศรษฐกิจยุโรป และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย ระบบเบรก ABS ระบบรองรับน้ำหนักแบบ Air Suspension พร้อมระบบปรับลดระดับความสูงของตัวรถ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด ถังก๊าซ จำนวน 9 ใบได้รับมาตรฐาน ISO 11439 พร้อมชุดควบคุมระบบก๊าซและอุปกรณ์ ได้รับมาตรฐาน
ตามข้อกำหนดคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งชาติยุโรป ภายในห้องโดยสารบุด้วยฉนวนป้องกันความร้อนและเสียงรบกวน เก้าอี้โดยสารแบบปกติ จำนวน 31 ที่นั่ง และแบบพับได้ จำนวน 4 ที่นั่ง บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ ทำให้นั่งสบายขณะใช้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มีการติดตั้งป้ายไฟดิจิตอลบอกเส้นทางขนาดใหญ่ เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน กล้อง CCTV จำนวน 5 จุด เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ทางลาดแบบพับเก็บได้ เพื่อให้คนพิการเข็นรถวีลแชร์ขึ้น - ลงรถได้อย่างสะดวก ปลอดภัย พื้นที่จอดรถวีลแชร์ จำนวน 2 คัน พร้อมที่ล๊อคล้อ และกริ่งสัญญาณหยุดรถสำหรับคนพิการ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพิกัดตำแหน่งของรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน และในอนาคตจะติดตั้งระบบ WiFi เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ทุกที่บนท้องถนน พร้อมติดตั้งระบบ E - Ticket เพื่อรองรับการใช้บริการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) คาดว่าเมื่อ ขสมก.ได้รับรถโดยสารใหม่ ครบทั้ง 489 คัน มาวิ่งให้บริการ จะช่วยสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับประชาชน อีกทั้งจะช่วยยกระดับคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับประชาชน โดย ขสมก.กำหนดจัดพิธีเปิดตัวรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ใหม่ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 
 
 
.........................................................................
 
 
 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือแนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th. หรือ ศูนย์ call center 1348 ทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.

 

ภาพประกอบ: 
9012
5678
1234
3456
7890
12345
67890
123456
7894
01234
56789
78953
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: