นั่งรถเมย์สายอะไรจาก รพ สุขสวัสดิ์ไป จรัญ 29

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสุขสวัสดิ์นั่งรถสายอะไรไปจรัญ 29 ได้บ้างคะ ?