ท่ารถสาย 105

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วยลงไปดูหน่อยเถอะครับ รถติดเครื่องเร่งเครื่องดังมาก ดิฉันทนมากหลายปีแล้ว แจ้งไปก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นเลย ซํ้ายังหนักกว่าเดิม ช่วยว่ากล่าวตักเตือนด้วยค่ะ จะเป็นความกรุณาอย่างสูง

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ