ท่าน้ำนนท์-เซ็นปิ่น เซ็นปิ่น-ท่าน้ำนนท์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมลล์สายไรมั่งคับ จากท่าน้ำนนท์-เซ็นปิ่น เซ็นปิ่น-ท่าน้ำนนท์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 203 โลตัสจรัญต่อรถสาย 170 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ