ท่าน้ำนนท์-เซ็นทรัลเวสต์เกท(บางใหญ่)

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าต้องการเดินทางจากท่าน้ำนนท์ไปเซ็นทรัลเวสต์เกท(บางใหญ่) ต้องนั่งรถสายอะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสาย 1024 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ