ที่พักกรมการปกครอง ไปแพลตินั่ม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1.จากหน้าที่พัก สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปกครอง ไปแพลตินั่ม ขึ้นสายอะไร ฝั่งไหน/ขากลับขึ้นสายอะไรค่ะ 2.จากหน้าที่พัก สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปกครอง ไปพระที่นั่งวิมานเมฆ ขึ้นสายอะไร ฝั่งไหน 3.จากหน้าที่พัก สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปกครอง ไปตลาดโบ๊เบ๊ ขึ้นสายอะไร ฝั่งไหน 4.จากหน้าที่พัก สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปกครอง ไปพระราชวังพญาไท ขึ้นสายอะไร ฝั่งไหน 5.จากแยกเสือป่า ไปที่พัก สัมมนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปกครอง ขึ้นสายอะไรค่ะ