ทิ้งระยะรถนานเกินไป(168)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้รอรถตั้งแต่8.30 จนสิบโมงณเวลานี้ก็ไม่มีสักคน ทั้งขสมกมีคันเดียวหรอคะสายมีนอนุ เสียเวลามากต้องมาเจออะไรที่ไม่แน่นอนแบบนี้ทุกๆวัน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ