ทำไม168 ทิ้งระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอแบบนี้ทุกวัน ออกเวลาเดิมทุกวัน บางวันก็ได้เลย บางวันรอเป็นชม. ทำไมไม่ทำตารางบอกรถออกให้ชัดเจอน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ