ทำไม 84 ก ถึงไม่จอดตรงสถานณีรถไฟ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
งงกับป้ายรถเมล์ครับ ทำไมมีป้ายหน้าสถานณีรถไฟ แต่รถเมล์สาย84กไม่จอด สาย 515 จอดได้ อยากทราบความคิดของคนออกแบบเส้นทางเดินรถสายนี้ครับ มันน่าจะต้องแบบว่าลงรถไฟต่อรถเมล์ได้เลยหรือป่าว ??

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยกำชับเจ้าหน้านายตรวจการและสายตรวจพิเศษที่ยืนจุดป้ายหยุดรถโดยสารบริเวณดังกล่าว เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากได้รับการร้องเรียนโดยมีสายรถ หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถ องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ