ทำไมไม่ไปถึง มธ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
อยากทราบว่ารถสาย 29 ทำไมไม่ไปถึงมธครับ เห็นหลายคัน สุดสายแค่ฟิวเจอร์ปาร์คและไม่ไปต่อ คือบางมีผมรอเกือบชม. รอตั้งกะฝนยังไม่ตกจนฝนตกครับ เสียหายมากนะครับ ของผมเปียกก็เพราะฝน ถ้าไปต่อบางทีของผมอาจจะไม่เปียกแลพไม่เสียหายครับ ฝากไว้ปรับแก้ด้วยครับ ประชาชนเสียหายมากครับ บางทีมีธุระแต้ต้องไปสายเพราะรถไปไม่ถึงมธ อย่างนี้ความเชื่อมั่นของบริการก็หายหมดสิครับ จะบอกว่าแค่คนเดียวบริษัทไม่เสียหายหรอก ไม่ใช่ครับ แต่ปชช.เขาไม่มีทางเลือกเขาเลยใช้บริการ ถ้าเขามีทางเลือกเขาคงไม่เลือกใช้บริการของคุณแน่ครับ ฝากถึงผู้บริหารไว้คิดครับ ปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่แก้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 29 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ