ทำไมโพสไม่ขึ้น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เทสๆๆๆ