ทำไมรถเมล์ชอบหมดระยะคะ เดือดร้อนประชาชนมาก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ทำไมรถเมล์ชอบหมดระยะคะ เดือดร้อนประชาชนมาก วันนี้รอ185 3คันหมดระยะหมดเลย ไม่มีไปถึงคลองเตยเลยช่วง7:30-8:30

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)