ทำไมรถสาย136ถึงมีแต่รถสริมวิ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนนายท่าและผู้มีอำนาจ ทราบ อยากจะได้รับยาท่านทั้งหลายว่า ในวันธรรมดาและเสาอาทิตย์ เส้นทางคลองเคยหมอชิต สาย136 ทำไมจึงมีแต่รถเสริม ผู้โดยสารต้องรถสายหลักที่จะไปบีทีเอสหรือหมอชิตเป็นเวลานาน อย่างต่ำหนึ่งชั่วโมง ที่นี่กรุงเทพหรือหลังเขาค่ะท่น ถเารถไม่พอหรือมีน้อยต้แงเพิ่มสายหรือปริมาณไหม แล้วที่มีรถเสริมนี่ เพื่อความสะดวกของประชาชน หรือม่ไว้เพื่อ เพื่ออะไร จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังอย่างยิ่ง ท่นผู้มีอำนาจจะใช้อำนาจขอท่นในการปรับปรุงบริการ ให้ดีขึ้น กราบขอบพระคุณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ