ทำไมรถจากเสารี ย์ ไปสนามหลวงแทบไม่มี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทั้งครไทย มีฝรั่งมากมายจะไปถนนข้าวสาร แต่รถสาย 39 59 503 กว่าจะมา แต่ละคัน เป้น ชม. ถ้า ขสมก ไม่สามารถ บริหารจัดการได้ ก้ไห้เอกชนทำเถอะ....เสียเวลารอ