ทำไมมีแต่รถเสริม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย 514,73ก. มีแต่รถเสริมแค่พระราม9 ตอนนี้รอมา2ชั่วโมงแล้ว รถผ่านไป6 คัน เป็นรถเสริมทั้งหมดเกิดอะไรขึ้น

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ