ทำไมปล่อยให้ รถสาย 505 วิ่งติดกัน 3 คัน และทิ้งช่วงไปยาวเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมปล่อยให้ รถสาย 505 วิ่งติดกัน 3 คัน และทิ้งช่วงไปยาวเลย ช่วงเวลา 19:54 เห็นเป็นแบบนี้ทุกวันเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)