ทำไมถนนเส้นพระรามเก้าถึงไม่มีรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมถนนเส้นพระรามเก้า(เส้นเดอะไนน์ถึงไม่มีรถประจำทางบริการคะ ทั้งที่เป็นถนนสายหลัก และสามารถเชื่อมต่อกับถนนอื่นๆได้หลายสาย ถ้ามีรถประจำทางวิ่งจะช่วยลดปริมาณคนใช้รถยนต์ส่วนตัวได้มาก ถ้าจะให้ดีควรมีเส้นทางเดืนรถประจำทางที่ผ่านรถไฟใต้ดิน และ แอร์พอร์ตลิงค์โดยตรง น่าจะเป็นการให้บริการที่ตรงจุดกับความต้องการของประชาชน ดิฉันเห็นว่าเคยมีผู้ร้องเรียนเมื่อ1ปัที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นการดำเนินการใดๆ ยังไงรับเรื่องไว้แล้ว ช่วยติดตามหรือประสานงานเพิ่มเส้นทางเดินรถด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ