ทำไมต้องบ่นครับ มันคือหน้าที่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย536 กดกริ่งก่อนถึงป้าย ตรงข้าม หมู่บ้านอมรชัย3 แต่ผู้โดยสารไม่ได้ยืน ทำไมต้องบ่นครับ หน้าที่บริการ ถ้ายืนก่อนมันอันตรายในผู้โดยสาร อยากให้พิจารณา ด้วย หน้าที่บริการ คือบริการครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ