ทำไมคิดค่าโดยสารไม่เท่ากัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ปอ73ขึ้นจากปากคลองตลาด ไปลงเซ็นทรัลเวิลด์ ค่าโดยสารเท่าไรคะ ทำไมคิดราคาไม่เท่ากัน

เรียนผุู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า อัตราค่าโดยสารจากปากคลองตลาด ไปลงเซ็นทรัลเวิลด์ ราคา 17 บาทตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบราคาค่าโดยสารได้จากตารางค่าโดยสาร ที่มีติดไว้บนรถโดยสารทุกคัน หรือขอดูเอกสารตารางค่าโดยสารได้ที่ E-mail 1348@bmta.co.th (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ