ทำป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีป้ายรถเมล์ สาย 134 และ 516 บริเวณลงจากสะพานกลับรถหน้าดูโฮมบางบัวทอง เนื่องได้รับความเดือดร้อนไม่มีรถเข้ามาในเมือง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ