ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหล่นหาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหล่นหายไม่แน่ใจว่าเป็นป้ายรถเมล์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแคหรือบนรถสาย 7ก เลข 6-50095 ครับ