ทำงานไม่ดี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่31 ต.ค. รถเมล์สาย1013 ป้ายทะเบียน14-6884 เทคโน-ซีคอน ได้มีพนักงานเก็บเงินค่าโดยสารทำหน้าที่ไม่ดีเนื่องจากนอนในเวลาทำงานและไม่ให้ตั๋วรถเมล์ไม่เดินมาเก็บเงินค่าโดยสารแต่พอคนกดกริ่งจะลงก็เรียกเก็บ