ทำกระเป๋าตังหายวันที่09/02/2016

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่อง ผมลืมกระเป๋าตังไว้บนรถเมย์ ปอ113/03 เวลาประมาณ2ทุม ภายในมีบัตรประชาชน นายสุทธิพงค์ พลฃสังข์ เลขประจำตัวประชาชน 2920301040492 เบอร์โทรศัพท์ 0625427336 และบัตรอื่นๆ กระเป๋าสีเขียว ขอบคุณครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 113-03 ทำกระเป๋าหล่นบนรถจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ประสานเรื่องนี้อย่างด่วน อย่าางรก็ตามขอให้ท่านผู้ร้องเข้าปในท่าปล่อยรถสอบถามนายท่าปล่อยรถดูก่อน ต้องขออภัยที่ม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ