ทางด่วน134

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถทางด่วน 134 เหมือนเดิม...ช่วยพิจารณาด้วยนะค่ะ อยากทราบสาเหตุที่ยกเลิกเส้นทางนี้หน่อยค่ะ

เรียนท่านผู้โดยสาร เนื่องจากกรมทางขนส่งไม่อนุมัติเส้นทางให้ครับ