ทางด่วนทำไมมาเยอะจังสาย25

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าจะให้เยอะขนาดนี้ กัไม่ต้องมีหรอกสายปกติอะมีแต่ทางด่วนพอ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมใว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการบริการที่ดีต่อไป ร้องเรียนแนะนำบริการที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด