ทักษะการให้บริการของผู้เก็บเงิน สาย 77

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รหัสรถ 444161 เวลา 05.30 เส้นทางหมอชิต เจ้าหน้าเก็บค่าโดยสาร ขาดทักษะการพูดเพื่อให้บริการ ใข้คำพูดเหน็บแนม กับผู้โดยสารหลายท่าน ซึ่งคิดว่าไม่เหมาะสมกับการให้บริการ ขออนุญาตเรียนแจ้งให้ปรับปรุงนะครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ และให้ความดูแล เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และคนชรา ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)