ทบทวนปริมาณรถที่ให้บริการจากสนามบินดอนเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ต้องรอนานมากๆ รถมาลางครั้งเต็มต้องคันต่อไป อยากให้เพิ่มปริมาณรถ ผมว่าสายนี้ไม่ขาดทุนนะ หรือจะเปิดให้รถร่วมมาวิ่ง ผมว่าเค้าเต็มใจนะ เพราะระยะทางไม่ไกลค่าโดยสารก็สูงกว่าสายอื่น แถมไม่ต้องจอดระหว่างทาง