ทบทวนปริมาณรถที่ให้บริการจากสนามบินดอนเมือง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากขึ้น ต้องรอนานมากๆ รถมาลางครั้งเต็มต้องคันต่อไป อยากให้เพิ่มปริมาณรถ ผมว่าสายนี้ไม่ขาดทุนนะ หรือจะเปิดให้รถร่วมมาวิ่ง ผมว่าเค้าเต็มใจนะ เพราะระยะทางไม่ไกลค่าโดยสารก็สูงกว่าสายอื่น แถมไม่ต้องจอดระหว่างทาง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ