ทดลองเดินรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเส้นทางสาย 140 ( แสมดำ - อนุสาวรีย์ชัยฯ )

ภาพประกอบ: 
40