ถ้าไม่สามารถรับผู้โดยสายรอบสุดท้ายได้ ก็กลับบ้านไปนอนปิดอู่3ทุ่มเถอะครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมสาย111ถึงมีวิธีจัดการผู้โดยสารรอบสุดท้ายตรงป้ายรถเมล์ดาวคะนองขาเข้าจอมทองได้ห่วยแตกอย่างนี้ รับผู้โดยสารแล้วปล่อยลงที่ป้ายดาวคะนองและไม่รับผู้โดยสารป้ายดาวคะนอง มันสร้างความสับสนให้ผู้โดยสารที่รออยู่ที่ป้ายทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ ถ้ามันลำบากมากหรือเหนื่อยมากผมแนะนำให้3ทุ่มก็เลิกกลับบ้านไปนอนเลย อย่ามาทำแบบไร้ความรับผิดชอบและขอไปทีมันทำให้ผู้ใช้บริการเสียความรู้สึกกับรถเมล์ที่เก่าแก่และอยู่คู่ทางจอมทองมานาน ถ้าไม่สามารถรับผู้โดยสายรอบสุดท้ายได้ ก็กลับบ้านไปนอนปิดอู่3ทุ่มเถอะครับ ห่วยแตก