ถ้ารถสาย510ไม่จอดป้ายถนนจารุศรก็ควรลบป้ายออกจากviabus

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แอฟviabusแสดงมีป้ายรถสาย510จอดตรงถนนจารุศร(หน้าศาลอุทธรณ์ป้ายถัดจากธรรมศาสตร์ก่อนขึ้นสะพานกลับรถ) ผมจึงไปรอแล้วโบกรถสาย510กี่คันๆก็ไม่ยอมจอด เลยต้องเดินมาขึ้นหน้าตลาดไท แล้วถามคนขับรถว่าทำไมไม่จอดป้ายจารุศรทั้งที่มีป้ายบอกในviabus คนขับตอบว่าป้ายนั้นเป็นป้ายรถสองแถว ถ้ารถเมล์ไปจอดจะโดนสองแถวต่อว่าหรือโดนตีหัวเอา ผมเองก็เข้าใจเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน แต่ก็ควรแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าไม่จอดป้ายนั้น ไม่ว่าจะติดประกาศบอกที่ป้ายหรือลบป้ายออกจากแอฟviabus จะได้ไม่ไปรอรถเสียเวลาที่ป้าย รบกวนทางองค์การช่วยปรับปรุงเรื่องนี้ด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ