ถ้าคุณ 60 แล้วยังแจ๋วอยู่...สมัครเป็นผู้จ้างเหมาขับรถ (รายบุคคล) กับ ขสมก. นะคะ

ถ้าคุณ 60 แล้วยังแจ๋วอยู่...สมัครเป็นผู้จ้างเหมาขับรถ (รายบุคคล) กับ ขสมก. นะคะ
สนใจรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเขตการทั้งรถทั้ง 8 เขต

 

ภาพประกอบ: 
123456