ถือบัตรผู้พิการ สมารถขึ้นรถเมล์ฟรีไหมครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สามารถใช้บัตรประจำตัวผู้พิการขึ้นรถเมล์ได้ฟรีไหม ทั้ง ขสมก และ รถร่วม