ถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก bts ทองหล่อ ไป bts บางจาก หรือ สุขุมวิท 93 ขึ้นสายไรได้บ้างครับ หัดขึ้นครับ bts แพง

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่สายด่วน Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ