ถามเส้นทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตลาดหลักทร้ัพย์ นั่งรถสายอะไร