ถามเส้นทางสายรถตู้

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่านั่งรถตู้จากฟิวเจอร์ไปลงม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณขึ้นรถตู้สายไหนคะ โดยที่ไม่ต้องไปลงบขส.สุพรรณ อยากนั่งยาวเลย