ถามเส้นทางคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม2 ไป ห้างthe senseปิ่นเกล้า ไปยังไงคะ ขอบคุณคะ