ถามราคาค่าโดยสารรถสาย514

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งรถเมล์514จากหน้าปากทางซอยวัดตะพานไปสวนลุมกระเป๋ารถเมล์คิดราคาค่าโดยสาร20บาท คิดถูกต้องหรือไม่คะ