ถามราคาค่าโดยสารรถสาย514

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถเมล์สาย514จากด้านหน้าซิยวัดตะพานถึงสวนลุมกระเป๋ารถคิดค่ารถ 20 บาทถูกต้องหรือไม่คะ