ถามทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากหน้านิด้าไปสี่แยกประเวศขึ้นสายไหนไปได้บ้างคะ