ถามทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากลาดพร้าวไปกม5ครับนั่งรถสายอะไร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 96 ลงตลาดปัฐวิกรณ์ต่อรถสาย 95,95ก ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ