ถามทางหนอยครัช

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
1. จากสถานีรถไฟ หัวลำโพง -》ไป โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 2. จาก โรงเรียน สตรีวัดระฆัง -》 ไป แถวราษฎร์บูรณะ 3. จาก ราษฎร์บูรณะ -》 หัวลำโพง