ถามทางท่ารถตู้สายใต้ปิ่นเกล้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
นั่งสาย 35 ไปต่อที่ ท่ารถตู้สายใต้ปิ่นเกล้า ถามว่า..มีป้ายรถใกล้สุด ต้องลงป้ายไหน..ตรงไหน ระยะทางประมาณ กี่ เมตร ถึงทางเข้า