ถามทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลพระราม2 ไปประตูน้ำ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย ปอ.140 ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ