ถอดป้ายรถเมล์ออกดีมั๊ย ถ้าจะไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 22-11-17 เวลาประมาณ 7:25 ป้ายถัดจากตลาดคลองเตย 1 ป้าย (ไปราม2) รถเมล์สาย 180 ไม่จอดรับส่งผู้โดยสาร (ไม่ใช่แค่เคยเกิดขึ้นวันนี้ ก่อนหน้านี้ก็เป็น) คนไปทำงาน อาศัยรถโดยสาร ทำแบบนี้ก็แย่สิ จะยกระดับการให้บริการได้อย่างไร ปรับปรุงการให้บริการด่วน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ