ถนนอุดมสุขทำใมไม่มีรถเมล์หรือรถร่วมบริการครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากสามแยกตลาดอุดมสุขไปถึงแยกศรีอุดมเรื่อยไปจนถึงประเวศไม่มีรถเมล์บริการเลยหรือครับ เห็นมีแต่รถตู้นานๆจะมาที อยากให้ขสมก.ลองทบทวนพิจารณา​หารถเมล์เพิ่มสายรถเมล์​บริการด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ