ถนนสองช่อง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ถนนเส้นที่ลงมาจากสะพานปิ่นเกล้า รถเมล์วิ่งมาติดๆกัน อีกคันจอดเส้นนอก อีกคันจอดเส้นใน คนที่จะขึ้นรถคันนอก จะวิ่งตัดหน้ารถที่มาเส้นในก็กลัวตายค่ะ ก็ต้องรอให้จอดเดินอ้อมด้านหลัง พอเดินอ้อมไป รถออกไปละ เห็นมาหลายครั้งมากแล้วค่ะ วันนี้เจอกับตัว รู้สึกแย่ค่ะขึ้นรถไปทัน รบกวนแก้ไขด้วยค่ะ จะจอดเส้นไหนระบุให้ชัด หรือต้องอบรมไหวพริบพนักงานขับรถว่าเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องตัดสินใจยังไง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ