ถนนมี3เลน วิ่งเลนขวาสุด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สีแดงสาย 71 ทะเบียน 9945 เวลา 8.08น.วิ่งผ่านป้ายตรงข้ามตลาดอินทรารักษ์ ก่อนหน้าที่จะถึงระยะนึงเราโบกแล้วเพราะดูลักษณะรถวิ่งมาคือเลนขวาสุด และสุดท้าย รถก็ไม่เข้าป้ายค่ะ เก้าอี้ว่างเยอะมากคงเพราะวิ่งรถแบบนี้สินะ ฝากพิจารณาและตักเตือนด้วยค่ะ บอกรายละเอียดให้ถึงทะเบียนรถคงจะไม่ยากเกินไปในการหาตัวคนขับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานทีรับผิดชอบ โดยกำชับ เข้มงวดกวดขันพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้จอดรับส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ ดำเนินการเรียกพนักงาน มาอบรมตักเตือนไม่ให้กระทำผิดระเบียบ หากยังมีร้องเรียน๙้ำบุคลเดิมเข้ามาอีกจะได้มีบทลงโทษตามระเบียบต่อไป ตั่งเเต่ ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ภาคภัณฑ์ ตัดเงินเดือน ให้ออก ไล่ออก ตามลำดับ ทั้งนี้การพิจารณาลงโทษขึ้นอยู่ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ